Moja Diagnoza Polska Sp. z o.o.Zdjęcia rentgenowskie Poznań | Moja Diagnoza Polskahttps://mojadiagnoza.com.pl/rtg-poznan/

Badanie tomografem komputerowym, zwane również, zwłaszcza w starszej literaturze i podręcznikach, skanowaniem komputerowej tomografii osiowej (CAT), jest diagnostyczną procedurą obrazowania, która wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do tworzenia przekrojowych obrazów („skrawków”) ciała. Przekroje są rekonstruowane na podstawie pomiarów współczynników tłumienia promieni rentgenowskich w objętości badanego obiektu. Tomograf komputerowy opiera się na podstawowej zasadzie, że gęstość tkanki przechodzącej przez wiązkę promieniowania rentgenowskiego można zmierzyć na podstawie obliczenia współczynnika tłumienia. Wykorzystując tę ​​zasadę, TK umożliwia rekonstrukcję gęstości ciała poprzez dwuwymiarowy przekrój prostopadły do ​​osi układu akwizycji.

Moja Diagnoza Polska Sp. z o.o.
J.H. Dąbrowskiego 77a / II p.
60-529Poznań
wielkopolskie
Telefon: 507807407
NIP: 7812006410
REGON: 385551010
WWW:
2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone ©